Prijava za FANTAST 2019.

upišite ukupno trajanje svih kompozicija u formatu minuta:sekundi npr 3:25