Rezultati testiranja u Temerinu:

 

Klavir:

 

1. Ivona Terić  100 bodova

2. Nikša Kvrgić 99 bodova

3. Lena Sazdanić 99 bodova

4. Martina Miškolci 96 bodova

5. Lana Bjelica 96 bodova

6. Lena Mijatov 94 boda

7. Ester Čorba 92 boda

___________________________

8. Andrej Spasevski 83 boda

9. Asja Hajduk 77 bodova

10. Uroš Tomić 63 boda

11. Žofia Šarok 60 bodova

 

Kandidati od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 7, stekli su uslov za upis u muzičku školu.

 

Klarinet:

 

1. Vladimir Bakoš 100 bodova

2. Roza Barna 94 boda

3. Ana Čorba 90 bodova

 

Svi kandidati su stekli uslov za upis u muzičku školu.

 

Harmonika:

 

1. Mihajlo Vajagić 92 boda

_________________________

 

2. Novica Srdić  61 bod

 

Kandidat pod rednim brojem 1 stekao je uslov za upis u muzičku školu.

 Svi učenici koji su stekli uslov za upis u muzičku školu biće obavešteni o terminu upisa.

 

Zbog tehničkih problema sa sajtom, nismo bili u mogućnosti da ranije objavimo rezultate, te se izvinjavamo učenicima i roditeljima.