Školovanje u osnovnoj muzičkoj školi za solo pevanje traje dve godine. Ovaj odsek se upisuje sa minimum 14 godina.

Tokom školovanja učenici se osposobljavaju za bavljenje muzikom na nivou osnovnoškolskog znanja i za mogući nastavak školovanja u srednjoj muzičkoj školi.

Na časovima solo pevanja uči se o  pravilnom disanju, stavu  pri pevanju, elementarnoj tehnici klasičnog pevanja, a učenik se upoznaje i sa literaturom predviđenom za solo pevanje.