Organizacioni odbor takmičenja je na svom sastanku doneo odluku da se Osmo međunarodno muzičko takmičenje ''Fantast 2019.'' održi od 13. do 23.maja 2019. godine.

Takmičenje će se odvijati po sledećem rasporedu:

13, 14, 15. i 16. maj – klavir

17, 18. i 19. maj – violina

20. maj – violončelo

21. maj – tambura

22. maj – harmonika

23. maj - gitara