PRIJEMNI ISPIT

OBAVEŠTAVAMO POŠTOVANE RODITELJE DA ĆE SE PRIJAVE ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED  ŠOMVO ''PETAR KONJOVIĆ'' BEČEJ  ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU VRŠITI PUTEM E-MAILA ŠKOLE: upismsbecej@gmail.com.

UKOLIKO JE VAŠE DETE ZAINTERESOVANO ZA UPIS U MUZIČKU ŠKOLU, MOLIMO VAS DA NA GORE NAVEDENI E-MAIL POŠALJETE PRIJAVU KOJA SE NALAZI NA LINKU KOJI SLEDI:

http://muzickaskolabecej.com/muzicka-skola/56/prijava-za-upis

PRIJAVE SLATI DO 20. MAJA 2022. GODINE.

SVI KANDIDATI BIĆE POZVANI NA PROVERU MUZIČKIH SPOSOBNOSTI, U PERIODU OD 30. MAJA DO 01. JUNA 2022. GODINE, U TERMINU KOJI ĆE NAKNADNO BITI DOGOVOREN.


                                                                                                                                               BEČEJ

KANDIDATI MLAĐI OD 9 GODINA MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆE INSTRUMENTE (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): KLAVIR, VIOLINA, KLARINET, TAMBURA, HARMONIKA,  GITARA.                             

ZA SOLO PEVANJE (ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE) MOGU SE PRIJAVITI SLEDEĆI KANDIDATI: ZA ŽENSKE GLASOVE -  STARIJI OD 13 GODINA; ZA MUŠKE GLASOVE – STARIJI OD 16 GODINA.

                                                                                                                             IZDVOJENO ODELJENJE TEMERIN

KANDIDATI MLAĐI OD 9 GODINA MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆE INSTRUMENTE (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): KLAVIR, TAMBURA, KLARINET.


                                                                                                                             IZDVOJENO ODELJENJE ČURUG


KANDIDATI MLAĐI OD 9 GODINA MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆE INSTRUMENTE (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): KLAVIR, TAMBURA,  HARMONIKA.


PRIJEMNI ISPIT OBUHVATA PROVERU MUZIČKIH SPOSOBNOSTI, A POTREBNO JE DA KANDIDATI PRIPREME JEDNU OD  PESMICA SA SLEDEĆEG LINKA:

http://www.muzickaskolabecej.com/muzicka-skola/51/predlog-pesmica-za-upis-u-i-razred


KONTAKT TELEFONI:

064/2104954 ZORICA ZEREMSKI, SEKRETAR ŠKOLE

069/2014610 IVANA BALIND, STRUČNI SARADNIK-PEDAGOG