U SKLADU SA AKTUELNOM SITUACIJOM, OBAVEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE PRIJAVE ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED  ŠOMVO ''PETAR KONJOVIĆ'' BEČEJ  ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU, VRŠITI PUTEM E-MAILA ŠKOLE: upismsbecej@gmail.com.

SVI KANDIDATI BIĆE POZVANI NA PROVERU MUZIČKIH SPOSOBNOSTI.

KANDIDATI  OD 9 GODINA I MLAĐI MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆE INSTRUMENTE (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): KLAVIR, VIOLINA, HARMONIKA,  GITARA, TAMBURA.

KANDIDATI OD 11 GODINA I MLAĐI MOGU SE PRIJAVITI ZA INSTRUMENT KLARINET (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE).

ZA SOLO PEVANJE (ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE) MOGU SE PRIJAVITI SLEDEĆI KANDIDATI: ZA ŽENSKE GLASOVE -  STARIJI OD 13 GODINA; ZA MUŠKE GLASOVE – STARIJI OD 16 GODINA.

UKOLIKO JE VAŠE DETE ZAINTERESOVANO ZA UPIS U MUZIČKU ŠKOLU, MOLIMO VAS DA NA GORE NAVEDENI E-MAIL POŠALJETE PRIJAVU KOJA SE NALAZI NA LINKU KOJI SLEDI:

http://muzickaskolabecej.com/muzicka-skola/45/prijava-za-upis

KANDIDATI ĆE NAKNADNO BITI OBAVEŠTENI O TERMINU PROVERE MUZIČKIH SPOSOBNOSTI.

KONTAKT TELEFONI:

064/2104954 ZORICA ZEREMSKI, SEKRETAR ŠKOLE

069/2014610 IVANA BALIND, STRUČNI SARADNIK-PEDAGOG