Stručno veće za klavir
Predsednik stručnog veća: Judit Halas

Nastavnici: Danijela Vrebalov, Ana Eraković, Marija Živanov, Stefan Jančić, Nebojša Palančanin, Sekelj Čila, Nikoleta Stanisavljević, Lucija Trošt Tot, Forgo Timea, Jelena Cvetanović, Šeregelj Albert

Stručno veće za violinu
Predsednik stručnog veća: Boldižar Čaba

Nastavnici: Karina Bosnić, Aleksandra Gabriel Drobac, Nataša Gabriel Kekić, Karaba Aniko

Korepetitori:Jožef Ritter, Sekelj Čila

Stručno veće za trzačke instrumente (tambura i gitara)
Predsednik stručnog veća: Dušica Ševo

Nastavnici: Dejan Petković, Ilija Zec, Mihajlo Đorđević

Korepetitori: Šeregelj Albert, Nebojša Palančanin, Stefan Jančić

Stručno veće za harmoniku i klarinet
Predsednik stručnog veća: Erika Kizur

Nastavnici: Sanja Popović, Olivera Uzelac, Henjel Gabor

Stručno veće za solo pevanje:
Predsednik stručnog veća: Gužvanj Izabela

Stručno veće za solfeđo i teoriju muzike
Predsednik stručnog veća: Maraci Hajnalka

Nastavnici: Senka Jovanović, Branislav Drobac, Jelena Manić, Doža Gabrijela, Nikoleta Stanisavljević