Organizacija obrazovno- vaspitnog rada

 

            U Školi za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje ''Petar Konjović'' Bečej učenici stiču osnovno muzičko obrazovanje na odseku za klasičnu muziku.

            U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: klavir, violina, harmonika, tambura i gitara.

            U okviru dvogodišnjeg  osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučava se program solo pevanja.

            Pored nastave instrumenta, odnosno pevanja, na odseku za klasičnu muziku izučavaju se: solfeđo, teorija muzike, orkestar, hor, kamerna muzika i uporedni klavir.

 

            U I razred osnovne muzičke škole u trajanju od šest godina može da se upiše učenik mlađi od devet godina i u trajanju od dve godine stariji od četrnaest godina.

            U I  razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik stariji nego što je to propisano, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

            U  I  razred osnovne muzičke škole može da se upiše i dete predškolskog uzrasta, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.  

            Učenik koji se ističe sposobnostima i znanjem može da stekne osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje u roku kraćem od propisanog u nastavnom planu i programu.

 

            Čas individualne nastave u I ciklusu šestogodišnjeg  (I, II i III razred) i dvogodišnjeg (I razred)  osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja traje 30 minuta.

            Čas individualne nastave u II ciklusu šestogodišnjeg  (IV, V i VI razred) i dvogodišnjeg (II razred)  osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja traje 45 minuta.

            Časovi solfeđa, teorije muzike, orkestra, hora, kamerne muzike i uporednog klavira traju 45 minuta.

           

Nastavni plan za osnovno muzičko obrazovanje

(prikaz nastavnih predmeta,fonda časova po predmetima i razredima)

 

 

Šestogodišnje školovanje

 

 

NAZIV PREDMETA

FOND ČASOVA

 

I razred

II razred

III razred

IV razred

V razred

VI razred

 

Ned.

God.

Ned..

God.

Ned.

God.

Ned.

God.

Ned.

God.

Ned.

God.

INSTRUMENT

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

SOLFEĐO

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

TEORIJA MUZIKE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

35

ORKESTAR, HOR, KAMERNA MUZIKA

/

/

/

/

/

/

2

70

2

70

2

70

SVEGA

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

                           

 

 

 

 

Dvogodišnje školovanje

 

 

 

 

NAZIV PREDMETA

RAZRED

I

II

Fond časova

Ned.

God.

Ned.

God.

SOLO PEVANJE

2

70

2

70

SOLFEĐO

3

105

2

70

TEORIJA MUZIKE

-

-

1

35

UPOREDNI KLAVIR

1

35

1

35

SVEGA

6

210

6

210