Tamara Krajtmar - direktor škole
Zorica Zeremski - sekretar škole
Ivana Balind - pedagog škole
Tatjana Pavkov - šef računovodstva
Snežana Radović - spremačica
Žarko Radović - domar/spremač