Tamara Krajtmar - direktor škole
Zorica Zeremski - sekretar škole

Ivana Balind - stručni saradnik -pedagog
Tatjana Pavkov - šef računovodstva
Bogdana Pavkov - referent za finans.računovodstvene poslove/stručni saradnik-nototekar/medijatekar
Svetlana Lučić - stručni saradnik-nototekar/medijatekar
Snežana Radović - spremačica
Žarko Radović - domar/spremač