Ana Eraković - nastavnik klavira
Lucija Trošt Tot - nastavnik klavira
Judit Halas - nastavnik klavira
Marko Stojanović - nastavnik klavira

Danijela Vrebalov - nastavnik klavira
Milica Marković - nastavnik klavira (zamena)
Sanja Ćaldović- nastavnik klavira
Timea Forgo - nastavnik klavira
Stefan Jančić - nastavnik klavira i solfeđa
Čaba Boldižar - nastavnik violine
Karina Bosnić -nastavnik violine
Nataša Gabriel Kekić - nastavnik violine
Aleksandra Gabriel Drobac - nastavnik violine
Aniko Karaba - nastavnik violine
Erika Kizur - nastavnik harmonike
Olivera Uzelac - nastavnik harmonike
Sanja Popović -nastavnik harmonike
Dušica Ševo - nastavnik tambure
Dejan Petković - nastavnik tambure
Jovan Mihajlović - nastavnik gitare
Aleksandar Antić - nastavnik gitare
Izabela Gužvanj - nastavnik solo pevanja
Nikola Basta - nastavnik solo pevanja (zamena)
Senka Jovanović - nastavnik solfeđa i teorije muzike/pomoćnik direktora
Hajnalka Maraci - nastavnik solfeđa i teorije muzike
Branislav Drobac - nastavnik solfeđa i teorije muzike
Gabrijela Doža - nastavnik solfeđa i teorije muzike
Čila Sekelj - korepetitor/nastavnik uporednog klavira
Jožef Riter - korepetitor/nastavnik uporednog klavira
Albert Šeregelj - korepetitor/nstavnik uporednog klavira