Dana 14.11.2017. godine u Gradskom pozorištu Bečej održan je zajednički koncert učenika naše škole i Osnovne muzičke škole iz Vrbasa.
Koncert je bio posvećen najmlađem uzrastu dece iz osnovne škole, sa ciljem da se neguje i podiže kulturna svest od najranijeg doba: kako se sluša umetnička muzika, kodeks ponašanja u pozorištu i za vreme koncerta, upoznavanje sa raznim muzičkim instrumentima, kompozitorima, uticaj muzike na psihofizički razvoj, kako kod ljudi, tako i kod biljaka i životinja.
Koncertu su prisustvovali učenici I i II razreda, koji pohađaju nastavu na srpskom i mađarskom jeziku.
Ovaj koncert je podržao Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine iz Subotice, preko konkursa otvorenog 07.04.2017. godine na koji je naša škola aplicirala.