Takmičenje Fantast

Novosti

International Piano Festival

Festival Vojvođanske tambure u Adi

U MŠ "Bartok Bela" u Adi, održan je Festival Vojvođanske tambure. Naši učenici ostvarili su sledeće rezultate:

U kategoriji drugih razreda: Predrag Crnojački, kl. Dejan Petkov ...

International Piano Festival

Takmičenje "Mozgalica"

Na takmičenju iz solfeđa "Mozgalica", u okviru festivala "Isidor Bajić" u Novom Sadu, naše učenice predstavljale su dve učenice drugog razreda, Anastasia Stjepanović i Petra Vasiljev  ...

International Piano Festival

Četvrto Međunarodno takmičenje tamburaša "Maksa Popov" Pančevo

Na četvrtom Međunarodnom takmičenju tamburaša "Maksa Popov" održanom u MŠ "Jovan Bandur" u Pančevu, našu školu predstavljala su tri učenika u klasi nast. Dejana Petko ...

Među umetnostima, muzika je najbožanskija, jer je od svih njih najmanje određena granicama.

I. Tarchetti

Bez muzike, život bi bio jedna velika greška

F.Niče

Muzika daje dušu univerzumu, krila umu i mašti  i život svemu

Platon