Škola za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“

Adresa: Glavna ulica br.5, 21220 Bečej

Telefon: 021/6912-251
Faks: 021/6912-950

E-mail:muzsk@neobee.net, a-moll@stcable.net

Kontaktirajte nas

Image verification