Škola za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“

Adresa: Glavna ulica br.5, 21220 Bečej

Telefon: 021/6912-251


E-mail: a-moll@stcable.net