10.avgust 1948. godine- ''Održan je sastanak privatnih učitelja u cilju dogovora za otvaranje Muzičke škole u Bečeju. Sastanku su prisustvovali: Hnis Rudolf, Rac Vilma-privatni nastavnik klavira, Kurćanov Ivanka- nastavnica pevanja, Rac Atila- privatni učitelj harmonike, Buzaš Ede-privatni nastavnik violine i Hadnađev Isidor- sekretar gimnazije. Zgrada u ulici Maršala Tita br.15 dodeljena je od strane SNO Bečej, muzičkoj školi...Mesec dana kasnije prijavljuju se za rad Gašpar Kornelija- privatna učiteljica klavira, Heveši Ivan- profesor violine, Stojšin Vukica- učiteljica klavira,Vukelić Jovan,Verebeš Pal,...''

            Ovako glase prve rečenice zapisane  crnim mastilom u knjizi letopisa koju su revno vodili i zapisivali bivši nastavnici – osnivači muzičke škole u Bečeju.

            Od prvog dana svog postojanja organizuju se koncerti, gostovanja naših istaknutih muzičkih umetnika onog vremena, predavanja sa muzičkim ilustracijama učenika i nastavnika, ogledni časovi. Održavaju se interni i javni časovi, kao i koncerti učenika za roditelje i građane.Tako je počela sa radom Niža muzička škola, koja danas nosi naziv istaknutog kompozitora Petra Konjovića. Osnivač škole, profesor Isidor Hadnađev, izabran je za direktora i zajedno sa prvim nastavnicima postaće stub na kom će se graditi muzičko obrazovanje najmlađih i organizovati muzički život u gradu Bečeju.

            U prvim godinama postojanja škole formirani su sledeći odseci- gudački, klavirski, duvački, odsek harmonike, tamburaški.

            Od osnivanja škole pa do danas, proteklo je 69 godina. Veliki broj učenika stekao je muzičko obrazovanje, javno nastupao u gradu i van njega, osvajao nagrade na raznim festivalima i takmičenjima i tako doprineo da muzička škola stekne značajan ugled i danas. Mnogi od učenika su izabrali muzičku profesiju kao životno opredeljenje i posle završenog školovanja rade kao istaknuti nastavnici i pedagozi.

            Muzika je imala veliki značaj, kako pre deset ili 50 godina, tako i danas.Roditelji koji cene muziku kao posebnu vrstu obrazovanja, rado će predložiti svom detetu da se muzički obrazuje i podupirati rad nastavnika i škole u celini. Tako je bilo i u vreme osnivanja, a tako je i danas.

            Muzika i njen značaj uvek ostaju isti. Ono što se promenilo do ovog trenutka jeste broj učenika i nastavnika, izgled zgrade, školski program, instrumenti koji su zastupljeni.

            Danas školu pohađa skoro 300 učenika, na sledećim odsecima: klavir, harmonika, violina, tambura, gitara i solo pevanje. Nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku.

            Muzička škola u Bečeju, sa puno sadržaja, dinamike i virtuoznosti, opravdala je svoje postojanje i predstavlja centar muzičke kulture u našem gradu, što želimo da bude i na dalje.