Gitara je žičani instrument. Zvuk se postiže okidanjem žica prstima ili trzalicom (plektronom, plektrumom). Kao izuzetno podesan harmonski instrument, gitara ima veliku primenu u kamernoj muzici, gde do izražaja dolazi njena prateća (korepetitivna uloga), ali ništa manje nije zastupljena ni u solističkom - umetničkom muziciranju.

Gitara može biti: klasična, akustična, poluakustična, akustična sa 12 žica, električna gitara i električnibas.

Smatra se da gitara vodi poreklo sa Bliskog Istoka (Pesrsija). Reč gitara i potiče iz Persije. Git znači muzika, a tar žica. Gitara je postala popularna u 14. veku, kada je dospela u Španiju. Pozicije na gitari pisali su Garsija, Šubert, Paganini...

U osnovnoj muzičkoj školi izučava se klasična gitara, u trajanju od šest godina. U I razred može da se upiše učenik od 9 godina i mlađi.