Tambura je žičani instrument koji se razvio od instrumenta poznatog već u staroj kulturi Mesopotamije i Egipta.

Tambure se izrađuju od drveta, uglavnom javora, a prednje daske izrađene su od određenih vrsta četinara, koje imaju izrazita rezonantna, akustična svojstva. Vrhunski izrađeni instrumenti rade se ručno, po pravilu od strane starih majstora koji tajne izrade čuvaju i prenose ''s kolena na koleno''. Poznate su Kudlikove, Bocanove, Tormine, Gezove tambure. Postoji više vrsta tambura: prim, basprim, E-basprim, kontra, čelo, begeš ili tamburaški bas koji je sličan kontrabasu. Najsličnije su gitarama, a po sličnom principu se dobija i ton. Tehnike svriranja i načini, razume se, potpuno se razlikuju.

Štimovi tambura se razlikuju. Postoje dva osnovne vrste štima.. Farkašev koji se pretežno koristi u zapadnom delu Hrvatske, te Sremski štim koji je zastupljen u Vojvodini a i preovlađuje na svim teritorijama gde se svira tambura.

Osnovna razlika između ova dva štima je u visini štimanja prve žice na pojedinim instrumentima, te se u Farkaševom štimu prva žica basprima (brača) štimuje na G, te stoga taj štim nosi i naziv G-štim, dok se u Sremskom štimu prva žica basprima (brača) štimuje na ton A (obično 440-444 herca), pa taj štim još nosi i naziv A-štim.


U osnovnoj muzičkoj školi tambura se izučava šest godina. U I razred može da se upiše učenik od 9 godina i mlađi.