Deseto međunarodno muzičko takmičenje ''Fantast'' održaće se od 15. do 23. maja 2023. godine u Hotelu ''Zlatna obala'' u Bečeju.

Raspored nastupa po instrumentima:

KLAVIR: 15, 16, 17. maj

VIOLINA: 18,19. maj

GITARA: 20. maj

HARMONIKA: 21. maj

TAMBURA: 22.maj

KLARINET: 23.maj