OBAVEŠTENJE O UPISU


KANDIDATI OD 9 GODINA I MLAĐI MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆE INSTRUMENTE (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): KLAVIR, VIOLINA, TAMBURA, GITARA, HARMONIKA I KLARINET.                             

ZA SOLO PEVANJE (ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE) MOGU SE PRIJAVITI SLEDEĆI KANDIDATI: ZA ŽENSKE GLASOVE -  OD 13 GODINA I STARIJI; ZA MUŠKE GLASOVE – OD 16 GODINA I STARIJI.

TESTIRANJE ZA UPIS U I RAZRED ODRŽAĆE SE OD 15-19. APRILA, U PROSTORIJAMA MUZIČKE ŠKOLE OD 16-18 ČASOVA.

           Na testiranju se proverava sluh, ritam, muzička memorija i psiho-fizički preduslovi za pohađanje nastave.                                                                   


KONTAKT TELEFONI:

064/2104954 ZORICA ZEREMSKI, SEKRETAR ŠKOLE

069/2014610 IVANA BALIND, STRUČNI SARADNIK-PEDAGOG