OBAVEŠTAVAMO POŠTOVANE RODITELJE DA ĆE SE PRIJAVE ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED  ŠOMVO ''PETAR KONJOVIĆ'' BEČEJ  ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU VRŠITI PUTEM E-MAILA ŠKOLE: upismsbecej@gmail.com.

UKOLIKO JE VAŠE DETE ZAINTERESOVANO ZA UPIS U MUZIČKU ŠKOLU, MOLIMO VAS DA NA GORE NAVEDENI E-MAIL POŠALJETE PRIJAVU KOJA SE NALAZI NA LINKU KOJI SLEDI:

https://muzickaskolabecej.com/muzicka-skola/56/prijava-za-upis

PRIJAVE SLATI DO 18. APRILA 2023. GODINE.

SVI KANDIDATI BIĆE POZVANI NA PROVERU MUZIČKIH SPOSOBNOSTI, U PERIODU OD 24. APRILA DO 28. APRILA 2023. GODINE, U TERMINU KOJI ĆE NAKNADNO BITI DOGOVOREN.


BEČEJ


KANDIDATI OD 9 GODINA I MLAĐI MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆE INSTRUMENTE (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): KLAVIR, VIOLINA, TAMBURA, HARMONIKA.                             

ZA SOLO PEVANJE (ČETVOROGODIŠNJE ŠKOLOVANJE) MOGU SE PRIJAVITI SLEDEĆI KANDIDATI: ZA ŽENSKE GLASOVE -  OD 13 GODINA I STARIJI; ZA MUŠKE GLASOVE – OD 16 GODINA I STARIJI.

                                                                                    IZDVOJENO ODELJENJE TEMERIN


KANDIDATI  OD 9 GODINA I MLAĐI MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆI INSTRUMENT (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): HARMONIKA.


IZDVOJENO ODELJENJE ČURUG

KANDIDATI OD 9 GODINA I MLAĐI MOGU SE PRIJAVITI ZA SLEDEĆE INSTRUMENTE (ŠESTOGODIŠNJE ŠKOLOVANJE): KLAVIR, TAMBURA,  HARMONIKA.

 

KONTAKT TELEFONI:

064/2104954 ZORICA ZEREMSKI, SEKRETAR ŠKOLE

069/2014610 IVANA BALIND, STRUČNI SARADNIK-PEDAGOG