Stručno veće za klavir
Predsednik stručnog veća: Jelena Cvetanović

Nastavnici: Ana Eraković, Lucija Trošt Tot, Judit Halas, Čila Sekelj, Timea Dudaš, Danijela Vrebalov, Jožef Riter, Nikoleta Stanisavljević, Milica Buvač, Irina Velisavljev, Radmila Knežević, David Bertan, Stefan Jančić, Robert Bešlin, Albert Šeregelj, Vladimir Savić

Stručno veće za violinu
Predsednik stručnog veća: Čaba Boldižar

Nastavnici: Karina Bosnić, Aleksandra Gabriel Drobac, Nataša Gabriel Kekić, Karaba Aniko, Arpad SaboStručno veće za trzačke instrumente (tambura i gitara)
Predsednik stručnog veća: Dušica Ševo

Nastavnici: tambura  - Dejan Petković, Miloš Avramović

                 gitara  - Ilija Zec, Mihajlo Đorđević, Ana HavranStručno veće za harmoniku i klarinet
Predsednik stručnog veća: Erika Kizur

Nastavnici: harmonika - Sanja Popović, Olivera Uzelac, Vladimir Savić
                 
klarinet - Gabor Henjel

Stručno veće za solo pevanje:
Predsednik stručnog veća: Gužvanj Izabela
 

 
 
Stručno veće za solfeđo i teoriju muzike
Predsednik stručnog veća: Branislav Drobac

Nastavnici: Senka Jovanović, Hajnalka Maraci, Jelena Manić, Nikoleta Stanisavljević, Ines Tomić, Irina Velisavljev