Stručno veće za klavir
Predsednik stručnog veća: Judit Halas

Nastavnici: Ana Eraković, Lucija Trošt Tot, Jelena Cvetanović, Čila Sekelj, Timea Forgo, Danijela Vrebalov, Jožef Ritter, Nikoleta Stanisavljević, Veljko Milošević, Milica Buvač, Irina Velisavljev, Aniko Gardinovački, Milica Ličina, Stefan Jančić, Robert Bešlin, Albert Šeregelj

Stručno veće za violinu
Predsednik stručnog veća: Čaba Boldižar

Nastavnici: Karina Bosnić, Aleksandra Gabriel Drobac, Nataša Gabriel Kekić, Karaba Aniko, Arpad Sabo

Korepetitori:Jožef Ritter, Sekelj Čila, Robert Bešlin

Stručno veće za trzačke instrumente (tambura i gitara)
Predsednik stručnog veća: Dušica Ševo

Nastavnici: Dejan Petković, Ilija Zec, Mihajlo Đorđević, Ana Havran

Korepetitori: Šeregelj Albert, Jožef Ritter, Robert Bešlin

Stručno veće za harmoniku i klarinet
Predsednik stručnog veća: Erika Kizur

Nastavnici: Sanja Popović, Olivera Uzelac, Vladimir Savić, Gabor Henjel

Korepetitor: Jožef Ritter

Stručno veće za solo pevanje:
Predsednik stručnog veća: Gužvanj Izabela
 
Nastavnici: Ermin Ašćerić

Korepetitor: Stefan Jančić
 
 

Stručno veće za solfeđo i teoriju muzike
Predsednik stručnog veća: Maraci Hajnalka

Nastavnici: Senka Jovanović, Branislav Drobac, Jelena Manić, Nikoleta Stanisavljević, Ines Tomić, Irina Velisavljev