Organizacija obrazovno- vaspitnog rada

 

            U Školi za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje ''Petar Konjović'' Bečej učenici stiču osnovno muzičko obrazovanje na odseku za klasičnu muziku.

            U okviru šestogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučavaju se sledeći instrumenti: klavir, violina, harmonika, tambura, gitara i klarinet.

            U okviru četvorogodišnjeg  osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja izučava se program solo pevanja.

            Pored nastave instrumenta, odnosno pevanja, na odseku za klasičnu muziku izučavaju se: solfeđo, teorija muzike, orkestar, hor, kamerna muzika i uporedni klavir.

 

            U I razred osnovne muzičke škole u trajanju od šest godina, za instrumente: klavir, violina, harmonika, tambura i gitara može da se upiše učenik od 9 godina i mlađi.

            U I razred osnovne muzičke škole u trajanju od šest godina, za instrument klarinet, može da se upiše učenik od 11 godina i mlađi.

            U I razred osnovne muzičke škole za solo pevanje može da se upiše: za ženske glasove - učenik od 13 godina i stariji, a za muške glasove - učenik od 16 godina i stariji.

            U I  razred osnovne muzičke škole može da se upiše i učenik stariji nego što je to propisano, ukoliko na prijemnom ispitu ispolji izuzetne muzičke sposobnosti.

            Učenik koji se ističe sposobnostima i znanjem može da stekne osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje u roku kraćem od propisanog planom i programom nastave i učenja.

 

            Čas individualne nastave u I ciklusu šestogodišnjeg  (I, II i III razred) i četvorogodišnjeg (I i II razred)  osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja traje 30 minuta.

            Čas individualne nastave u II ciklusu šestogodišnjeg  (IV, V i VI razred) i četvorogodišnjeg (III i IV razred)  osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja traje 45 minuta.

            Časovi solfeđa, teorije muzike, orkestra, hora, kamerne muzike i uporednog klavira traju 45 minuta.

           Nastavni plan za osnovno muzičko obrazovanje

(prikaz nastavnih predmeta,fonda časova po predmetima i razredima)

 

Šestogodišnje školovanje

                       NAZIV

PREDMETA

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

1. RAZRED

2. RAZRED           

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

FOND ČASOVA

 

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

INSTRUMENT

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

SOLFEĐO

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

TEORIJA MUZIKE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

33

ORKESTAR, HOR, KAMERNA MUZIKA

/

/

/

/

/

/

2

70

2

70

2

66

SVEGA

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

231


Četvorogodišnje školovanje

                       NAZIV

PREDMETA

PRVI CIKLUS

DRUGI CIKLUS

1. RAZRED

2. RAZRED    

3. RAZRED

4. RAZRED

FOND ČASOVA

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

SOLO PEVANJE

2

70

2

70

2

70

2

66

SOLFEĐO

2

70

2

70

2

70

2

66

TEORIJA MUZIKE

/

/

/

/

/

/

1

33

UPOREDNI KLAVIR

1

35

1

35

1

35

1

33

SVEGA

5

175

5

175

5

175

6

198