Upis u školsku 2023/2024. godinu
 
 

 
Potrebna dokumenta za upis, dva formulara: ( prijavu i karton učenika - možete preuzeti ovde ) prijava i saglasnost i karton ucenika
 
Dokaz o izvršenoj uplati upisa u iznosu od 1000,00 dinara
 
 žiro račun 840-4845760-44, svrha uplate: upis školska 2023/2024. godina


Potrebnu dokumentaciju dostaviti do 01.06.2023. godine u sekretarijat škole ili na email: upismsbecej@gmail.com