Tamara Krajtmar - direktor škole
Zorica Zeremski - sekretar škole
Senka Jovanović - pomoćnik direktora
Dušica Ševo - pomoćnik direktora
Ivana Balind - stručni saradnik -pedagog
Mateja Jelkić - stručni saradnik-nototekar/medijatekar
Tatjana Pavkov - šef računovodstva
Bogdana Pavkov - referent za finans.računovodstvene poslove
Snežana Radović - spremačica
Žarko Radović - domar/spremač