Latest News

International Piano Festival

Festival Vojvođanske tambure u Adi

U MŠ "Bartok Bela" u Adi, održan je Festival Vojvođanske tambure. Naši učenici ostvarili su sledeće rezultate:

U kategoriji drugih razreda: Predrag Crnojački, kl. Dejan Petkov ...

International Piano Festival

Takmičenje "Mozgalica"

Na takmičenju iz solfeđa "Mozgalica", u okviru festivala "Isidor Bajić" u Novom Sadu, naše učenice predstavljale su dve učenice drugog razreda, Anastasia Stjepanović i Petra Vasiljev  ...

International Piano Festival

Četvrto Međunarodno takmičenje tamburaša "Maksa Popov" Pančevo

Na četvrtom Međunarodnom takmičenju tamburaša "Maksa Popov" održanom u MŠ "Jovan Bandur" u Pančevu, našu školu predstavljala su tri učenika u klasi nast. Dejana Petko ...